Co to są różnice kursowe i jakie mają wpływ na koszt kredytu?

Efektem wahań kursów kupna i sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut obcych oraz wzajemnych zmian poziomów kursów innych walut jest tworzenie się różnic kursowych.
Jeśli posiadamy kredyt denominowany walutą obcą, a cena jej zaczyna rosnąć to musimy liczyć się ze wzrostem miesięcznie płaconej raty. Różnica między kursem kupna waluty a kursem jej sprzedaży to tzw. spread. Podwyższa on wysokość kapitału do spłaty. Warto więc wybierać te banki, w których różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży danej waluty jest niska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>