Czy alimenty są wliczane do zdolności kredytowej?

Alimenty płacone obniżają zdolność kredytową, natomiast otrzymywane nie podwyższają zdolności kredytowej. Ten rodzaj zobowiązań finansowych nie stanowi przeszkody do uzyskania kredytu. Na ile będzie miało to wpływ na zdolność kredytową określimy na podstawie analizy Państwa sytuacji....